Kursustilmelding

Alle vores kurser bliver afholdt i sløjdlokalerne på Munkebjergskolen, Fengersvej 6, 5230 Odense M

Tilmelding
Ejler Lungskov på 22 56 52 95 eller odensehusflid@gmail.com. Husk at oplyse holdnummer.

Betaling
på reg.nr. 0828 konto nr. 0002998688


Medlemskab
Medlemskab af foreningen 200 kr. pr. år.

 

Fortrydelsesret

Køb af kurser her på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. forbrugeraftalelovens § 18 stk. 2). Tilmelding er bindende, men hvis du fortryder, kan du afmelde dig. Se punktet Afmelding.

 

Afmelding

Afmelding og tilbagebetaling kan ske indtil 10 dage før kursusstart mod et gebyr på 50 kr. Derefter er tilmeldingen bindende. Afmelding er gældende, når du modtager en afmeldingsmail. Ved senere afmelding/udeblivelse fra kurset betales fuldt kursusgebyr.

 

Forbehold

Vi tager forbehold for lærerskift, holdaflysninger, udsættelser og ændring af kursussted. 

 

Aflysning

Det kan ske, vi må aflyse et kursus, fx på grund af sygdom hos underviseren. Du vil altid modtage besked om dette via mail, telefon, opslag på skolen eller Facebook. Den aflyste kursusgang afvikles efterfølgende, som regel som en ekstra kursusgang i slutningen af forløbet.

 

Ferielukning

Ferie og fridage følger generelt kommunens regler for folkeskolen, men der kan forekomme afvigelser. 

 

Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med eller vil klage over et kursus købt hos os, bedes du henvende dig pr. mail til odensehusflid@gmail.com

Hvis ikke dette er tilfredsstillende har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Du kan benytte dette link: https://minsag.forbrug.dk/fkvweb/checkcomplaintstart.aspx

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klagen indgives her  Online Dispute Resolution

Ved indgivelse af en klage skal du oplyse foreningens e-mail odensehusflid@gmail.com

KONTAKT


Odense Husflid
Ejby Kirkevej 4
5220 Odense SØ

Telefon: 22 56 52 95

Mail: odensehusflid@gmail.com


Medlem af Fora
;